ОБИРАЙТЕ КАТЕГОРІЮ
Наші магазини
з Клубом 5*
0
0,00 ΓPΗ
Losd fsdf sd
У кошику немає товарів.

Умови конкурсу

Формальні умови участі

та правила конкурсу "РОБОТА МРІЇ"

Конкурс відбудеться з 13.09.2021 по 26.09.2021.

Реєстрація для участі відбувається за цією адресою: http://www.ddj.com.ua

1. Організатор конкурсу

1.1. Організатор Конкурсу ТОВ «СТУДІО МОДЕРНА», м. Київ, 03124, б-р. Вацлава Гавела, 6, літ. «з», код ЄДРПОУ 33104763, тел.+380-44-492-81-00.

2. Строки та терміни конкурсу

2.1 Загальний період проведення акції: з 13.09.2021 по 10.10.2021 р. включно.

2.2. Період реєстрації в Конкурсі – направлення Учасниками онлайн-заявок: з 13.09.2021 р. по 26.09.2021 р. включно.

2.3. 27.09.2021 р. буде визначений Учасник-переможець у конкурсі.

3. Визначення

3.1. Дійсні Правила Конкурсу містять терміни, які мають наступні значення:

3.1.1. "Організатор" – ТОВ «Студіо Модерна»;

3.1.2. "Конкурс" – конкурс "РОБОТА МРІЇ", що проводиться Організатором згідно умов цих Правил;

3.1.3. "Правила" – мається на увазі дані Правила проведення конкурсу "РОБОТА МРІЇ";

3.1.4. "Учасник" – це будь-яка особа, яка має право на участь у Конкурсі згідно з пунктом 4 цих Правил, і яка приєдналася до участі у Конкурсі шляхом реєстрації на сайті http://www.ddj.com.ua.

3.1.4.1. При цьому кожен має право брати участь у даному Конкурсі, використовуючи ВИКЛЮЧНО 1 (ОДНУ) власну та дійсну адресу електронної пошти.

3.1.4.2. Реєстрація на сайті http://www.ddj.com.ua Є ОБОВ'ЯЗКОВОЮ умовою участі в Конкурсі.

4. Право на участь у конкурсі

4.1. У Конкурсі можуть брати участь будь-які особи, які досягли 18 років.

4.2. Особи, які безпосередньо пов'язані з організацією та / або проведенням Конкурсу, члени їх сімей, а також їх найближчі родичі, не мають права брати участь у Конкурсі.

4.3. Працівники Організатора також не мають права брати участь у Конкурсі.

5. Нагороди

5.1. Нагородою в Конкурсі є право Учасника, який одержав перемогу у Конкурсі (надалі - «Учасник Переможець» або «Переможець»), взяти участь у зйомках рекламних відеороликів та фотоматеріалів для Організатора за плату.

6. Механізм участі у конкурсі

6.1. Участь у конкурсі НЕ ПОВ’ЯЗАНА з обов’язковим придбанням будь-яких товарів у Організатора!

6.2. Для участі в конкурсі Учасник повинен:

6.3. Відповідати умовам участі в конкурсі згідно з пунктом 4 цих Правил і мати дійсну адресу електронної пошти;

6.4. Відвідати веб-сторінку Конкурсу за web-адресою: http://www.ddj.com.ua.

6.5. Зареєструватися для Участі в Конкурсі на вказаній у п.6.2. цих Правил веб-сторінці протягом зазначеного у п.2.2. Правил періоду.

7. Обмеження

7.1. Будь-яка особа може брати участь у Конкурсі використовуючи виключно 1 (одну) власну та дійсну адресу електронної пошти.

8. Визначення переможця конкурсу

8.1. Переможець Конкурсу буде оголошений Організатором 27.09.2021 р. шляхом розміщення про це інформації за web-посиланням https://www.dormeo.com.ua/dream-job-winners, а також особисто повідомлений Організатором.

8.2.Переможець Конкурсу буде визначатися випадковим чином шляхом автоматичної вибірки за допомогою онлайн ресурсу.

9. Порядок проведення зйомок рекламних матеріалів

9.1. Учасник-Переможець буде запрошений у будь-який день в період з 28.09.2021 р. по 10.10.2021 р. включно у будь-який з магазинів* Організатора для безпосереднього проведення з ним зйомок рекламних відеоматеріалів.

9.2. За умови вчасного прибуття Переможця у будь-який з магазинів* Організатора та укладення з останнім відповідного цивільно-правового договору, такий Учасник-переможець протягом 8 (восьми) годин, в період з 28.09.2021 р. по 10.10.2021 р. включно, повинен спати у відповідному комерційному закладі за що отримає від Організатора одноразову плату у розмірі 20 000 грн. (двадцять тисяч гривень 00 коп.).

9.2.1. Організатор для зручності та практичного виконання Переможцем пункту 9.2. Правил також надає ліжко, матрац, подушки та ковдру.

9.3. Протягом усього періоду сну, передбаченого пунктом 9.2. цих Правил, Організатор буде проводити відео- та фотозйомки Учасника-Переможця з метою виготовлення рекламних матеріалів для товарів ТМ Dormeo.

9.4. У випадку запровадження Вищими/місцевими органами державної влади суворих заборон/обмежень через пандемію COVID-19 (у т.ч., але не виключно, запровадження часткового або повного т.з. Локдауну, перехід адміністративно-територіальної одиниці за місцезнаходженням магазину Організатора у «червону» карантинну зону, істотного посилення діючих карантинних обмежень), які унеможливлять проведення зйомок рекламних відеоматеріалів з Переможцем, такий Учасник-Переможець буде запрошений до одного з магазинів Організатора для безпосереднього проведення з ним зйомок після закінчення дії/скасування вищевказаних заборон/обмежень.

*ПРИМІТКА: Організатор на власний розсуд визначає магазин, до якого буде запрошений Учасник-Переможець для проведення відео- та фотозйомок рекламних матеріалів.

Визначений Організатором торговельний майданчик (магазин) буде відкритий для відвідувачів протягом всього робочого часу, а співробітники та відвідувачі будуть допущені до такого магазину під час зйомок рекламних матеріалів.

Всі транспортні та інші витрати Учасника-Переможця, пов'язані з прибуттям до магазину та/або підписанням цивільно-правового договору участі у відео- та фотозйомках рекламних матеріалів, а також інші витрати, що можуть виникнути для виконання узгодженої участі у зйомках рекламних матеріалів, покладаються на такого Учасника-Переможця та жодним чином не компенсуються Організатором.

10. Значення реєстраційних дій у конкурсі

10.1. Заповнивши реєстраційну форму для участі в Конкурсі на сайті: http://www.ddj.com.ua кожен Учасник заявляє, підтверджує та погоджується з про те що:

10.1.1. добровільно, з метою участі в Конкурсі, надає Організатору свої особисті та контактні дані, включаючи, але не обмежуючись ними, зокрема своє ім'я та прізвище, адресу електронної пошти та іншу персональну інформацію про себе, які в сукупності та/або поодинці відповідають терміну "персональні дані" наведеному у статті 2 Закону України «Про захист персональних даних»;

10.1.2. обізнаний з положеннями Закону України «Про захист персональних даних»;

10.1.3. ознайомлений та повністю погоджується з Політикою конфіденційності Організатора, яка розміщена на наступній web-сторінці: https://www.dormeo.com.ua/konfidentsiynosti/;

10.1.4. Організатор зобов'язується дотримуватися всіх вимог законодавства в галузі захисту персональних даних Учасників пов’язаних з їх збором, зберіганням та обробкою, у тому числі автоматичними засобами, з метою проведення та адміністрування Конкурсу;

10.1.5. погоджується бути потенційним переможцем Конкурсу, а також погоджується з тим, що його особисті дані як Учасника-переможця, будуть міститися в рекламі, відео-, фото- та аудіовізуальних творах (включаючи зображення та інше) Організатора, котрі будуть публічно доведені / розголошенні Організатором до необмеженого кола осіб, у т.ч. через ЗМІ / Інтернет, з метою просування товарів ТМ DORMEO.

10.1.6. у разі визначення його як Переможця, Організатор використовує, на власний розсуд та без обмежень, зокрема без обмежень за територією та часом, весь відео-, фото- та аудіовізуальний матеріал, створений під час зйомок рекламних матеріалів, для рекламування товарів ТМ DORMEO. Реклама продукції ТМ DORMEO може включати, але не обмежуючись, створення, публікацію, трансляцію та розповсюдження рекламної продукції ТМ DORMEO будь-яким способом (інтернет-реклама, друкована реклама, зовнішня реклама, реклама на ТВ, реклама на радіо, тощо).

10.1.7. Організатор зобов'язаний використовувати всі відео- та фото- та аудіовізуальні твори, створені під час зйомок рекламного матеріалу за участю Учасника у всіх засобах масової інформації та засобах комунікації, таким чином, що не буде обмеження тривалості, періодичності та кількості трансляцій / публікацій на території України та за її межами протягом максимально законного терміну такого використання, а також змінювати, адаптувати, синхронізувати, дублювати, встановлювати субтитри, доповнювати або видаляти частини фото-, відео- та аудіовізуальних творів на власний розсуд і без жодних обмежень.

10.1.8. Учасник-Переможець погоджується з тим, що Організатор вважається єдиним власником усіх прав інтелектуальної власності та суміжних прав на зображення та відеоматеріали, в яких він бере участь, а також на створений за їх допомогою / на їх основі рекламний матеріал.

10.1.9. Учасник-Переможець погоджується з тим, що обізнаний з положеннями Закону України «Про авторське право та суміжні права» та Книги Четвертої Цивільного кодексу України «Право інтелектуальної власності» і погоджується з тим, що єдиним автором фотографічних робіт і відеоробіт з ним буде вважатися Організатор.

10.1.10. надає дозвіл Організатору розмістити (опублікувати) своє Прізвище, Ім’я, По-батькові та / або адресу електронної пошти (без поштових повідомлень) як Учасника-Переможця на веб-сторінці https://www.dormeo.com.ua/dream-job-winners.

10.1.11. Учасник-Переможець погоджується, що він не буде розголошувати третім особам, за винятком випадків, передбачених Законом України «Про захист персональних даних», відомості про Організатора, які стали йому відомі під час проведення Конкурсу та після його закінчення.

11. Гарантії організатора

11.1. Організатор гарантує безпеку персональних даних Учасників - вони не будуть використані або надані третім особам для будь-яких інших цілей, ніж зазначені у цих Правилах, і з метою, відмінною від передбаченої цими Правилами, за виключенням випадків передбачених чинним законодавством та /або на підставі законної вимоги суду або іншого компетентного державного органу.

11.2. Організатор обробляє персональні дані Учасників, необхідні для умов виконання Конкурсу.

11.3. Працівники Організатора зобов'язані дотримуватися конфіденційності персональних даних всіх Учасників.

12. Порушення правил конкурсу

12.1.У тому випадку, якщо одна й та сама особа бере участь у Конкурсі, використовуючи більш ніж одну свою адресу електронної пошти, Організатор має право дискваліфікувати (відсторонити) таку особу від участі у Конкурсі.

12.2. У разі, якщо кілька осіб (2-і чи більше) беруть участь у Конкурсі використовуючи одну й ту саму адресу електронної пошти, Організатор має право дискваліфікувати всіх осіб, які брали участь (зареєструвалися) у Конкурсі використовуючи одну адресу електронної пошти.

12.3. У разі будь-якого порушення Учасником положень чинного Законодавства України або будь-якого положення цих Правил, Організатор має право дискваліфікувати Учасника-порушника від участі в Конкурсі.

13. Відповідальність

13.1 Організатор та інші особи, які пов'язані з практичним виконанням умов Конкурсу, не несуть відповідальності за шкоду / збитки / упущену вигоду / інші матеріальні чи нематеріальні втрати, які заподіяні Учаснику через участь у Конкурсі, у т.ч. Учаснику-Переможцю.

13.2. Дійсні Правила Конкурсу будуть доступні протягом усього часу дії Конкурсу на web-сторінці: https://www.dormeo.com.ua/stati/sleepjob.

13.3. У випадку надзвичайних та невідворотних обставин, які Організатор не міг передбачити, запобігти та вплинути, або в будь-якому іншому випадку на розсуд Організатора, Організатор може змінити існуючі Правила та / або загалом припинити проведення Конкурсу.

13.4 Якщо інше не зазначено в цих Правилах, будь-яка зміна Правил або припинення Конкурсу набирають чинності і стають обов'язковими для Учасників з дня їх опублікування Організатором за web-посиланням: https://www.dormeo.com.ua/stati/sleepjob. У таких випадках Організатор не несе відповідальності перед Учасниками за будь-які збитки, понесені в результаті зміни Правил / припинення Конкурсу.

13.5. Рішення Організатора, щодо будь-якого питання, пов'язаного з Конкурсом або застосуванням / тлумаченням Правил, є остаточними і застосовуються до всіх Учасників.

13.6. Організатор не несе відповідальності за будь-які збитки у зв’язку з неповним або неточним заповненням (неправильним) даних Учасника (електронна пошта та / або Прізвища, Ім’я, По-батькові).

13.7. Організатор не несе жодної відповідальності у зв’язку з неможливістю по об’єктивним причинам оголосити про / повідомити / вийти на зв’язок з будь-яким Учасника(ом) та зокрема з Переможця(ем) Конкурсу.

14. Правові аспекти

14.1. До правовідносин пов’язаних з проведенням / виконанням Конкурсу застосовується законодавство України.

14.2. Учасник(и) та Організатор можуть використовувати всі засоби правового захисту, передбачені законодавством України для захисту своїх прав та інтересів, а в разі виникнення спору, що стосується чинних Правил, даний спір вирішується в порядку переговорів, а при недосягненні згоди, у судовому порядку.

14.2. Участь у Конкурсі повністю добровільна і безкоштовна і не залежить від попереднього / поточного / наступного придбання Учасником будь-яких товарів або послуг у Організатора.

15. Припинення участі в конкурсі

15.1. Будь-який Учасник може вимагати видалення (скасування) свої реєстрації участі в Конкурсі в будь-який час в межах періоду реєстрації в Конкурсі. Для цього такий Учасник повинен повідомити Організатора про своє бажання припинити участь у Конкурсі шляхом направлення відповідного повідомлення на електронну пошту Організатора: info@dormeo.com.ua.

15.2. Беручи участь у Конкурсі Учасники погоджуються на безумовне виконання та дотримання положень цих Правил.

15.3. Дані Правила участі в Конкурсі "РОБОТА МРІЇ" розроблені та прийняті Організатором.